EKONOMI

För att bli medlem i Brf Marmorn måste man äga minst 10 %.

Styrelsen strävar efter att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och förvalta den investering som medlemmarna gjort genom att köpa en bostadsrätt. Föreningen har god ekonomi och flera stora renoveringar har kunnat utföras med bibehållen, låg nivå på månadsavgifterna.

Brf Marmorn har brutet räkenskapsår som startar den 1 september och avslutas den 31 augusti. Konkret innebär detta att resultatet presenteras i den årsredovisning som medlemmarna får i januari året därpå.

Månadsavgift

I månadsavgiften ingår kostnad för värme, vatten och kabel-TV (ComHem basutbud). Enligt fastslagen budget för 2023 finns inga planerade avgiftsändringar.

Årsredovisningar för Brf Marmorn

Ekonomisk förvaltning

HSB förvaltar föreningens ekonomi. De sköter de löpande räkenskaperna, månadsavgifter, pantsättningar och överlåtelser. Styrelsen utarbetar budget och beslutar om kostnader, investeringar och avgiftsförändringar.

Vid frågor om månadsavgift, avier, pantsättning, inre fond och utdrag ur fastighetsregistret ska man kontakta HSB boendeservice, 010-442 11 00, service.stockholm@hsb.se

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift – 3,5% av prisbasbeloppet*. Avgiften tas ut vid lägenhetsförsäljning.

Exempel: Kalle säljer sin lägenhet och ska då betala 1.690 kr i avgift.

Pantsättningsavgift – 1,5% av prisbasbeloppet*. Avgiften tas ut endast då lån tas upp med bostadsrätten som säkerhet.

Exempel 1: Stina köper en lägenhet med hjälp av ett bostadslån. Hon ska då betala 726 kr i avgift.
Exempel 2: Bertil köper en lägenhet och betalar kontant. Han betalar ingen avgift.
Exempel 3: Youssef har bott i sin lägenhet i tre år och vill nu renovera köket. Han utökar sitt bostadslån och ska då betala 726 kr i avgift.

*Ett prisbasbelopp är för närvarande 48 300 kr. (2022)

Avgift för beviljade andrahandsupplåtelser

Läs mer under Boende > Andrahandsuthyrning.

Lägenhetsandel av föreningens förmögenhet 1/1 1974

Vid inlämning av kontrolluppgift till skattemyndigheten i samband med överlåtelse av bostadsrättslägenhet, där lägenheten förvärvades före den 1/1 1974, efterfrågar skattemyndigheten uppgift om lägenhetens andel av föreningens förmögenhet per den 1/1 1974.

Eftersom föreningen har brutet räkenskapsår har vi inga uppgifter om förmögenheten per den 1/1, utan närmaste uppgift som finns är i bokslutet för räkenskapsåret 1972/73, vilket är per den 30/9 1973.

Föreningens förmögenhet var då 6 327 979 kronor. Genom att multiplicera denna summa med lägenhetens andelstal erhålls lägenhetens andel av föreningens förmögenhet. (Ex för en lgh med andelstalet 0,2110% blir lghs andel av förmögenheten 13 352 kronor.)

Obs! Föreningens andelstal ändrades den 1 juli 2007, därför ska inte de nuvarande andelstalet användas vid beräkningen, utan det andelstal som gällde innan 1/7 2007!

Inre fond

Till varje lägenhet finns en så kallad inre fond som innehåller medel knutna till lägenheten. En del av medlemmarnas avgifter har tidigare avsatts till dessa fonder för att användas till underhåll av respektive lägenhet. Denna avsättning upphörde 2000-12-31 men till de flesta bostadsrätter finns innestående medel. Saldot för respektive inre fond anges på avgiftsavierna.

Uttag ur fonden sker genom att man fyller i avsedd blankett på HSB-portalen (hsbportalen.se). Blanketten heter ’Underlag för utag ur inre reparationsfond’.

Sida uppdaterad: 2023.01.31