Föreningens projekt

Här hittar du information om föreningens reparationer och underhållsprojekt. Både historiska, och sådana som planeras eller pågår.

Planerade större underhållsarbeten och reparationer 2023

 • Fönster- och fasadrenovering 42 A-B

Färdiga reparationer och underhållsprojekt

2022

 • Fönsterbyten 36 A-B (söder+väster)
 • Fasadförbättringar och färgning fasad 36A-B (söder+väster)
 • Målningsförbättring av ytterdörrar (kvarvarande portar)
 • Rengöring/slipning av golven i trapphusen

2021

 • Fönsterbyte 44C-D (söder+öster)
 • Fasadförbättring och färgning fasad 44C-D (söder+öster)
 • Byte av namn-/anslagstavlor i samtliga portar
 • Målningsförbättring av ytterdörrar
 • Asfaltering 36A -42B

2020

 • Asfaltering 44 A-D
 • Fönster- och fasadrenovering 42 A-B (kontorsplanet 5 tr)
 • Renovering av tvättstugan 44B
 • Takrenovering 36F + 42A
 • Fönsterbyte 44 C-D (norr)

2019

 • Fönster- och fasadrenovering 42 A-B (kontorsplanet 5 tr)
 • Uppfräschning av tvättstugan 44 B
 • Takrenovering 44 A-D
 • Målning av takkanter 36 A-F och 44 A-D (gavlar)
 • Fönsterbyte 44 A-C (söder+väster)
 • Fasadrenovering  och målning 44 A-C (söder+väster)
 • Fönsterrenovering 44 C (väster)

2018

 • Betongläggning av MC-parkeringen
 • Omläggning av stentrappan vid port 36 A

2017

 • Ny värmecentral – ny värmeekonomi
 • Förbättra belysning på gårdarna
 • Hissar, hus 38 och 40

2016

 • Takmålning hus 40
 • 38:an – Fönsterbyte, fasadrenovering och målning av tak
 • Nedknackning och lagning av putsskador på väggar (alla byggnader)
 • Renovering av trapphusens portar samt fönster och dörrpartier i lokaler ut mot Lundagatan

2015

 • Renovering av sockelfasad och mur mot Lundagatan
 • Renovering och ombyggnad av tvättstugan i 38B
 • Kompletterande utvändig belysning i portarna
 • Byte av vvc-ventiler

VA-stammar och elstigar

VA-stammar och elstigar byttes i föreningens samtliga fastigheter enligt nedan:

Kök

1972 44A-C
1973 44D, 42A-B, 36A
1974 36E-F
1975 38A-B
1982 36B-D
1993 40A-B

Badrum

1991 44A-D, 42A-B
1992 36A-F
1993 38A-B, 40A-B

El

1993 40A-B
1994 36A-F, 38A-B, 42A-B, 44A-D

Sida uppdaterad: 2022.11.08