Ordning

För trivselns skull finns det vissa regler som alla boende måste respektera. Ljudnivån ska hållas så låg som möjligt under nattetid.

Det innebär att vardagar mellan 22.00 och 07.00 ska det vara mer eller mindre tyst. För helger, det vill säga fre/lör kväll och lör/sön morgon är motsvarande tider 23.00 och 09.00. Detta gäller lägenheter, trapphus och balkonger. Det är inte tillåtet att spela musik på våra uteplatser, gårdar och det skall vara tyst efter klockan 22.00 (även helger!)

Det är särskilt lyhört både på gårdarna och mellan våningsplanen i lägenheterna och därför krävs både hänsyn och förståelse. Tänk på att ditt golv är någon annans tak!

Störande arbeten

Störande arbeten (borrning, golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc) får endast genomföras under följande tider:

Mån-fre mellan 08.00 och 20.00
Lör-sön mellan 10.00 och 16.00
Detta gäller även av boende anlitad entreprenör.

När det gäller störningar som uppstår vid av föreningens anlitade entreprenörers arbete på våra gårdar, snöröjning, gräsklippning och grus och lövrensning gäller att de skall utom vid snöröjning inte starta högljudda arbeten före 07.00. Du som blir störd kan enklast meddela detta genom mail, brev eller telefon till, i första hand din trapphusvärd och i andra hand till styrelsen.

Renovering och heta arbeten

Vid större renovering krävs att du fyller i och skickar in särskild blankett, se
https://marmorn.se/boende/sba-policy/ Särskild behörighet krävs om du eller entreprenören ska såga med tigersåg, arbeta med sliprondell, svetsa, löda eller annat arbete som medför gnistbildning eller uppvärmning. I dessa fall ska styrelsen alltid kontaktas i förväg och godkännande krävs. Entreprenören ska ha särskild behörighet.

Informera dina grannar

I en så stor förening som Marmorn kan det lätt uppstå konflikter med anledning av störningar i form av buller vid renovering eller andra ljudolägenheter. Därför rekommenderas du att i god tid informera dina grannar om du planerar att utföra störande arbeten eller ha en fest. Detta görs till exempel via anslagstavlan i porten. Tänk på att du måste följa ordningsreglerna ovan även om du satt upp en lapp!

Gårdarna

Marmorn har mycket fina och inbjudande gårdar som är perfekta för grillfester och picknick. Men tänk på att de trivselregler som gäller inomhus (se ovan) även gäller utomhus. Det gäller i synnerhet när det är varmt och många har sina fönster öppna nattetid.

Särskilt viktigt att dämpa ljudnivån är det på terrassen vid 42:an eftersom många fönster här vetter direkt mot terrassen. Det är inte tillåtet att spela musik på terrassen eller andra uteplatser och gårdar och det skall vara tyst efter klockan 22.00 (även helger!)

Vi i Marmorn som bor så tätt inpå varandra måste helt enkelt vara extra duktiga på att visa hänsyn till våra grannar. Och ju mer hänsyn vi visar, desto större blir trivseln för oss alla.

Grillning

Använd gärna föreningens grillar som finns på gårdarna. Du får själv stå för grillkol och tändvätska. Vill du grilla på din balkong är det endast elgrill som är tillåtet. Tänk på att se till att oset inte blåser in i lägenheterna runtomkring!

Husdjur och fåglar

Hundar får ej rastas på gårdarna. Lösspringande katter ska aldrig släppas in i trapphusen. (Om katten inte bor i uppgången eller ägaren är bortrest kan katten bli inlåst i flera timmar). Av hygieniska skäl får man inte mata fåglar på balkongerna eller på gårdarna då detta drar till sig råttor och annan ohyra.

Rökning

Utanför varje entré finns en askkopp, i form av en hink med sand i, att fimpa cigaretter i. Det är inte tillåtet att kasta fimpar på gården! Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, källargångar och tvättstugor. Förbudet gäller även rökning från de gemensamma vädringsbalkongerna.

Skyltar & lappar på dörrarna

Då husen i Brf Marmorn är kulturmärkta med sk blå status får man inte sätta upp egna lappar, skyltar eller namnbrickor på lägenhetsdörrrna. Dels efterstävar vi enhetlighet och att det är snyggt i våra trapphus och dels orsakar klisterlappar skador på dörrarnas målning.

Parkering

Föreningen har 35 parkeringsplatser för uthyrning. För närvarande är det ca 10 års kötid till en parkeringsplats. HSB administrerar kön, se under Kontakt. Högsta tillåtna effekt för motorvärmare är 2000W (i en del avtal står det felaktigt 880W!)

Det är inte tillåtet att parkera på gården, men vid exempelvis flyttning så är det tillåtet att köra in på gården och stanna för i- och urlastning. Tänk då på att i möjligaste mån stanna bilen så den inte blockerar framfarten till andra portar. Tänk också på att det alltid måste gå att få kontakt med någon som snabbt kan flytta på bilen vid behov. Detta för att t.ex. färdtjänst, ambulanstransporter eller brandbilar ska kunna ta sig fram. Det är inte heller tillåtet för t.ex. hantverkare att parkera på gårdarna (tillstånd utfördas av styrelsen). Anna Security AB bevakar att parkering ej sker obehörigen på gårdarna.

Motorcyklar/mopeder/vespor får inte parkeras på gården, med undantag för den speciella MC-parkeringen som finns vid 38A. Kostnaden för att hyra en plats är 1 000 kr/år. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig på kölistan.

Mopeder/vespor får endast parkeras i cykelrummet vid 36A (ej i 40 och 44).

Brandskydd

Alla lägenheter skall vara utrustade med fungerande brandvarnare. Brandsläckare och
brandvarnare finns placerade i tvättstugor, gästlägenheter och vaktmästeriet.

Dörrar till trapphuset, såsom lägenhets-, entré- och källardörrar, ska vara stängda och sluta tätt
för att förhindra spridning av brand och rök.

Trapphus och källargångar ska hållas fria från brännbara föremål som exempelvis möbler,
tidningspapper och kartonger för att undvika såväl anlagda bränder som spridning av brand.
Inga föremål får placeras så att de hindrar en utrymning i det fall en brand bryter ut.

Brandfarliga vätskor (markerade med symbolen ”eldsflamma”) är de vätskor vilkas flampunkt
är lika med eller lägre än 100˚C t.ex. tändvätska, lacknafta, gasol, bensin och spolarvätska. I
din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (för hushållsbehov) förvaras.
Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. I
förråd eller på balkonger får inga brandfarliga vätskor förvaras.

Sida uppdaterad: 2022.12.19