Andrahandsuthyrning

Med andrahandsuthyrning menas att du som medlem låter någon annan person bruka eller disponera din lägenhet, oavsett om personen betalar hyra eller bor gratis.

Brf Marmorn medger andrahandsuthyrning för följande skäl:

 • Arbete på annan ort eller utomlands (max 5 år)
 • Studier på annan ort eller utomlands (max 5 år)
 • Längre vistelse på sjukhus eller äldreboende (max 5 år)
 • Fängelsevistelse (max 5 år)
 • Uthyrning till närstående, dvs maka/make, sambo, barn, föräldrar, barnbarn och syskon (max 5 år)
 • Blivande pensionär som köper lägenhet med avsikt att bosätta sig i den vid pension (max 2 år)
 • Förälder som köper lägenhet för barns räkning för boende inom närmaste åren (max 2 år)
 • Vid övertagande av lägenhet genom arv (max 2 år)
 • Provsamboende (max 1,5 år)
 • Militärtjänst (max 1,5 år)
 • Bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar. Kopia på mäklaravtal samt anbudsförteckning och lista på lägenhetsvisningar ska bifogas ansökan. (max 6 mån, med möjlighet till ny prövning för ytterligare 6 mån)
 • Vistelse på annan ort eller utomlands (min 3 månader – max 1 år)

Brf Marmorn medger EJ andrahandsuthyrning för juridisk person.

Tänk på:

 • Korttidsuthyrning av lägenheten via sajter på nätet, till exempel över en weekend (Air BnB eller liknande), är inte tillåtet.
 • Minimiperiod för andrahandsuthyrning är 3 månader.
 • Andrahandsuthyrning beviljas tidigast 3 månader efter tillträdesdatum.
 • Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste ny ansökan ske innan året gått ut.
 • Vid arbete eller studier på annan ort skall intyg för detta bifogas ansökan.

Om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad enligt 7 kap. 18§ 2p i bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning och tvångsförsälja lägenheten.

Avgift

Avgift för beviljade andrahandsupplåtelser är 10 % av prisbasbeloppet* per helår.

Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas avgiften efter det antal månader som lägenheten är upplåten.

Exempel 1: Anna hyr ut sin lägenhet i andra hand under ett år. Hon betalar då 4.830 kr i avgift.
Exempel 2: Bengt hyr ut sin lägenhet i andra hand under fyra månader. Han betalar då 4.830*(4/12)=1.610 kr i avgift.

*Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr.

Namnskylt

Det är bara lägenhetsinnehavarens namn som får stå på namntavlan i trapphusporten. Hyresgästens namn får stå ovanför lägenhetsinnehavarens på brevinkastet. Det är fastighetsskötaren som sätter upp hyresgästens namn, så kontakta honom för hjälp med detta.

Maila till: marmorn@fastighetsskotsel.se

Har du inte tillgång till mail, går det bra att ringa Telefon: 08-13 36 10 (vardagar 08.00-16.00)

Ansökan

Ansökningsblanketter finns också i källaren till Lundagatan 44D.

Lämna den ifyllda blanketten i styrelsens brevlåda vid 44C.

Styrelsen fattar beslut och meddelar bostadsrättsinnehavaren per e-post eller telefon.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera hyresgästen om Marmorns ordningsregler samt att ge hyresgästen blanketten ”Info till de som bor i andrahand”. Blanketten finns även på engelska.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning:

 1. Upprätta ett skriftligt kontrakt med andrahandshyresgästen (finns att köpa i bokhandeln).
 2. Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även hyrans storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste man avtala bort besittningsskyddet. Detta sker genom ett särskilt skriftligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träffas före utgången av tvåårsperioden. I annat fall – dvs om uthyrningen är kortare än 2 år – krävs inte godkännande av hyresnämnden.
 3. Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet gälla på obestämd tid.
Sida uppdaterad: 2022.09.14