Asfaltering måndagen 23 augusti. Cyklar måste flyttas!

Asfalteringen kommer att göras på 42:ans gångväg + cykelparkering samt på gångvägen vid 36A – 36F och delar av cykelparkeringen vid 38:an mot 40:an i anslutning till MC-parkeringen. För att kunna göra detta måste samtliga cyklar som är uppställda på dessa gårdar flyttas till en annan plats. Eftersom arbetet kommer att utföras under endast en […]

Com Hem och Telia/TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal

Com Hem och Telia/TV4 har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More, meddelar ComHem. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och C More att visas precis som vanligt medan parterna förhandlar klart detaljer i avtalet. Mer info finns på www.comhem.se/aktuellt.

Motionera till stämman senast 30/11!

Brf Marmorns årsstämma äger rum i januari 2021. Alla medlemmar har rätt att lämna in förslag till stämman, s.k. motioner. Ta chansen att lämna in förslag på ändringar du vill göra i föreningen, eller frågor som du tycker att styrelsen borde arbeta med. Enligt stadgarna ska motionerna vara inlämnade senast den 30/11. Lägg din motion […]