Asfaltering måndagen 23 augusti. Cyklar måste flyttas!

Asfalteringen kommer att göras på 42:ans gångväg + cykelparkering samt på gångvägen vid 36A – 36F och delar av cykelparkeringen vid 38:an mot 40:an i anslutning till MC-parkeringen. För att kunna göra detta måste samtliga cyklar som är uppställda på dessa gårdar flyttas till en annan plats. Eftersom arbetet kommer att utföras under endast en […]