Årsmötet 2019 genomfört – Här finns årsredovisningen för 2017/18

Föreningens årsstämma hölls den 24 januari 2019. På mötet valdes bland annat en ny styrelse och medlemmarnas inkomna motioner behandlades. Nedan kan du läsa årsredovisningen vilken inkluderar inkomna motioner med styrelsens svar. Årsredovisning 2017-18

Kallelse till årsstämma 24 januari 2019

Välkommen till Marmorns årsstämma 2019! Tid: 24 januari kl.19 Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen Se dagordning via länken: http://marmorn.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/Kallelse-för.st-2019.docx Är du nyfiken på ett styrelseuppdrag? Det är inte för sent att anmäla intresse! Kontakta valberedningens ordförande Leif på 070-862 22 63

Kallelse till föreningsstämma 2017

Dag: 19 januari 2017, klockan 19.00 Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen Dagordning Stämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandes val av sekreterare för stämman Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om kallelse behörigen skett Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av […]

Information från valberedningen

Marmorns styrelse behöver dig! Inte alls så att styrelsen behöver bytas ut, snarare att den ständigt behöver kompletteras med bibehållen kontinuitet. Därför tillfrågar vi dig som bor i Marmorn, och tycker det vore stimulerande att ta del av och påverka hur en av stadens största och – tycker vi – bäst skötta föreningar fungerar och […]

Höstmöte 20 oktober

Det är dags för vårat traditionsenliga höstinformationsmöte. Tid & plats: Torsdagen den 20 oktober klockan 19.00 på Kristinehovs Malmgård. Ta chansen att träffa styrelsen och ta upp saker som du undrar över eller ge oss förslag som du tycker vi ska ta upp i styrelsearbetet! Kaffe med tilltugg kommer att serveras. Varmt välkomna hälsar styrelsen […]

Kallelse till informationsmöte och extra stämma

Tid och plats: Onsdagen den 21 oktober kl 19.00  på Kristinehovs Malmgård. Extrastämma, första mötet gällande en planändring av markområdet bakom 44C och 44D. Traditionsenligt höstinformationsmöte. Mötena kommer att hållas direkt efter varandra men är enskilda avgränsade möten/stämmor med en egen agenda. Ta chansen att träffa styrelsen och ta upp saker som du undrar över […]

Kallelse till föreningsstämma 2015

Dag: Torsdag 22 januari 2015, klockan 19.00 Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen Dagordning Stämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandes val av sekreterare för stämman Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om kallelse behörigen skett Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorernas berättelse Beslut om fastställande […]