Kallelse till informationsmöte och extra stämmor

Tid: Onsdagen den 22 oktober klockan 19.00 Plats: Kristinehovs Malmgård Traditionsenligt höstinformationsmöte Extrastämma 1 – Andra mötet för stadgeändring angående val av ordförande beslutat på ordinarie årsmöte Extrastämma 2 – Första mötet för stadgeändring av avgifter för andrahandsuthyrning, kostnad för pantsättning och överlåtelsekostnader Mötena kommer att hållas direkt efter varandra men är enskilda avgränsade möten/stämmor […]