Com Hem och Telia/TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal

Com Hem och Telia/TV4 har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More, meddelar ComHem. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och C More att visas precis som vanligt medan parterna förhandlar klart detaljer i avtalet. Mer info finns på www.comhem.se/aktuellt.

Motionera till stämman senast 30/11!

Brf Marmorns årsstämma äger rum i januari 2021. Alla medlemmar har rätt att lämna in förslag till stämman, s.k. motioner. Ta chansen att lämna in förslag på ändringar du vill göra i föreningen, eller frågor som du tycker att styrelsen borde arbeta med. Enligt stadgarna ska motionerna vara inlämnade senast den 30/11. Lägg din motion […]

Balkongrensning

Nu till våren är det trevligt att kunna uttnyttja vädringsbalkongerna, och då vill vi alla att de ska vara städade och fina. Ta gärna en titt på din närmsta balkong och hjälp till att snygga till och plocka bort eventuellt skräp, trasiga möbler etc. Privata ägodelar ska inte heller förvaras på vädringsbalkongerna, så ta hand om […]