Ekonomi

Styrelsen strävar efter att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och förvalta den investering som medlemmarna gjort genom att köpa en bostadsrätt. Föreningen har god ekonomi och flera stora renoveringar har kunnat utföras med bibehållen nivå på månadsavgifterna – den första höjningen på tio år gjordes våren 2003.

Brf Marmorn har brutet räkenskapsår som startar den 1 september och avslutas den 31 augusti. Konkret innebär detta att resultatet presenteras i den årsredovisning som medlemmarna får i januari året därpå. De senaste årens årsredovisningar hittar du under Allt för boende –> Demokrati.

Ekonomisk förvaltning

HSB förvaltar föreningens ekonomi. De sköter de löpande räkenskaperna, månadsavgifter, pantsättningar och överlåtelser. Styrelsen utarbetar budget och beslutar om kostnader, investeringar och avgiftsförändringar.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift – 3,5% av prisbasbeloppet*. Avgiften tas ut vid lägenhetsförsäljning.

Exempel: Kalle säljer sin lägenhet och ska då betala 1.666 kr i avgift.

Pantsättningsavgift – 1,5% av prisbasbeloppet*. Avgiften tas ut endast då lån tas upp med bostadsrätten som säkerhet.

Exempel 1: Stina köper en lägenhet med hjälp av ett bostadslån. Hon ska då betala 714 kr i avgift.
Exempel 2: Bertil köper en lägenhet och betalar kontant. Han betalar ingen avgift.
Exempel 3: Youssef har bott i sin lägenhet i tre år och vill nu renovera köket. Han utökar sitt bostadslån och ska då betala 714 kr i avgift.

*Ett prisbasbelopp är för närvarande 47 600 kr. (2021)

Avgift för beviljade andrahandsupplåtelser

Läs mer under Boende > Andrahandsuthyrning.

Lägenhetsandel av föreningens förmögenhet 1/1 1974

Vid inlämning av kontrolluppgift till skattemyndigheten i samband med överlåtelse av bostadsrättslägenhet, där lägenheten förvärvades före den 1/1 1974, efterfrågar skattemyndigheten uppgift om lägenhetens andel av föreningens förmögenhet per den 1/1 1974.

Eftersom föreningen har brutet räkenskapsår har vi inga uppgifter om förmögenheten per den 1/1, utan närmaste uppgift som finns är i bokslutet för räkenskapsåret 1972/73, vilket är per den 30/9 1973.

Föreningens förmögenhet var då 6 327 979 kronor. Genom att multiplicera denna summa med lägenhetens andelstal erhålls lägenhetens andel av föreningens förmögenhet. (Ex för en lgh med andelstalet 0,2110% blir lghs andel av förmögenheten 13 352 kronor.)

Obs! Föreningens andelstal ändrades den 1 juli 2007, därför ska inte de nuvarande andelstalet användas vid beräkningen, utan det andelstal som gällde innan 1/7 2007!

Inre fond

Till varje lägenhet finns en så kallad inre fond som innehåller medel knutna till lägenheten. En del av medlemmarnas avgifter har tidigare avsatts till dessa fonder för att användas till underhåll av respektive lägenhet. Denna avsättning upphörde 2000-12-31 men till de flesta bostadsrätter finns innestående medel. Saldot för respektive inre fond anges på avgiftsavierna.

Uttag ur fonden sker genom att man fyller avsedd blankett på HSB-portalen (hsbportalen.se). Blanketten heter ’Underlag för uttag ur inre reparationsfond’ och den finns under sektionen ’Mallar och blanketter’ i vänstermenyn.