Asfaltering måndagen 23 augusti. Cyklar måste flyttas!

Asfalteringen kommer att göras på 42:ans gångväg + cykelparkering samt på gångvägen vid 36A – 36F och delar av cykelparkeringen vid 38:an mot 40:an i anslutning till MC-parkeringen. För att kunna göra detta måste samtliga cyklar som är uppställda på dessa gårdar flyttas till en annan plats. Eftersom arbetet kommer att utföras under endast en dag kan cyklarna placeras på gräsmattorna. Det är mycket viktigt att cyklarna flyttas annars kan asfalteringen inte utföras.