Motionera till stämman senast 30/11!

Brf Marmorns årsstämma äger rum i januari 2021. Alla medlemmar har rätt att lämna in förslag till stämman, s.k. motioner. Ta chansen att lämna in förslag på ändringar du vill göra i föreningen, eller frågor som du tycker att styrelsen borde arbeta med.

Enligt stadgarna ska motionerna vara inlämnade senast den 30/11. Lägg din motion i styrelsens brevlåda vid 44C eller mejla till styrelsen@marmorn.se.

När du skriver din motion är det viktigt att du är tydlig så att den blir lätt att behandla på stämman. Utöver själva förslaget, som ska vara så kortfattat och konkret formulerat som möjligt, ska det även finnas en text som motiverar och förklarar ditt förslag. Motioner får inte vara anonyma och endast medlemma i Brf Marmorn får lämna in motioner. Därför måste du ange ditt namn och lägenhetsnummer på motionen.

Lönn, Höst, Blad, Träd, Botanik, Växt