Balkongrensning

Nu till våren är det trevligt att kunna uttnyttja vädringsbalkongerna, och då vill vi alla att de ska vara städade och fina. Ta gärna en titt på din närmsta balkong och hjälp till att snygga till och plocka bort eventuellt skräp, trasiga möbler etc.

Privata ägodelar ska inte heller förvaras på vädringsbalkongerna, så ta hand om dina saker senast den 15 maj, sedan kommer de att rensas bort.