Dags att motionera!

Har du förslag på hur vi kan förbättra något i föreningen?                                Skriv en motion till stämman!

Nu är det hög tid att skriva motioner till föreningens årsmöte, som hålls i januari (preliminärt den 23/1). Motioner kan lämnas fram till den 30 november. Lämna din motion i styrelsens brevlåda vid 44C eller maila till styrelsen@marmorn.se

Av motionen ska det framgå vem som skrivit motionen (namn och  lägenhetsnummer). Det är viktigt att förslaget är väl beskrivet och motiverat. Det är brukligt att den som lämnat in motionen är med på stämman för att argumentera för sitt förslag och svara på stämmodeltagarnas frågor.