Märkning och rensning av cyklar

Cykelmärkning i maj, rensning 13 juni

Nu är cykelsäsongen igång för fullt. För att få plats i cykelställ och cykelrum kommer vi som vanligt att märka upp alla cyklar med buntband under maj månad. Obs: Det gäller även de som står i cykelrummen!

De cyklar som fortfarande har buntband kvar torsdagen den 13 juni kommer att flyttas till baksidan av 36F.

Under hösten (datum publiceras senare) kommer sedan de cyklar som inte efterfrågats att forslas bort.