Årsmötet genomfört – här finns årsredovisningen för 2016/17

Föreningens årsmöte 2018

Den 25 januari 2018 hölls Marmorns årsmöte i Kristinehovs malmgård. På mötet valdes bland annat en ny styrelse och medlemmarnas inkomna motioner behandlades. Nedan kan du läsa protokollet samt årsredovisningen vilken inkluderar inkomna motioner med styrelsens svar.

Du hittar tidigare årsredovisningar m.m. på sidan Demokrati.