Marmornbladet 2017-3

Nu finns det senaste numret av vår medlemstidning Marmornbladet att läsa som PDF. Ur innehållet:

 • Ordföranden har ordet
 • Välkommen till höstmöte 24 oktober
 • 15/10 sista dag att meddela ditt förrådsnummer
 • Ny portkod fr.o.m. 1 november (endast i tryckta versionen)
 • Anläggningen driftsatt och färdig att leverera värme i föreningen
 • Viktigt att lufta elementen
 • Gemensamt ansvar i Marmorn
 • Ny sortering i tvättstugorna
 • Mobila miljöstationen
 • Målning av tak
 • Gästlägenheterna – ändrade regler
 • Ny i Marmorn?
 • Glöggmingel 12 december
 • Stadsradhus på Lundagatan
 • Boendemiljö och trädgård
 • Bilder från Instagram
 • Kontaktuppgifter till styrelsen, fastighetsskötare m.fl.

God höstläsning hälsar styrelsen!