Marmornbladet 2017-1 är nu ute!

Nu finns det senaste numret av vår medlemstidning Marmornbladet att läsa som PDF. Inom kort får du den tryckta versionen i din brevlåda, med ny portkod fr.o.m. 15 april. Ur innehållet:

 • Ordföranden har ordet
 • Grannstörningar
 • Mobilanpassad hemsida
 • Marmorn på Instagram
 • Protokoll från föreningsstämman 19 januari 2017
 • Safija går i pension
 • Byggnationsplaner mellan övre och nedre Lundagatan
 • Mobila miljöstationen
 • Uppdaterad värmeanläggning – en blivande solskenshistoria?
 • Nya styrelsemedlemmar
 • Kontaktuppgifter till styrelsen, fastighetsskötare m.fl.

God läsning hälsar styrelsen!