Grannsamverkansbrev juni

Brf Marmorn är med i ”Grannsamverkan mot brott” och har ett samarbete med Södermalmspolisen. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.

Nedan följer senaste nytt från Södermalmspolisen

Grannsamverkan juni 2016

Här hittar du äldre grannsamverkansbrev.