Marmorns styrelse behöver dig

Inte alls så att styrelsen behöver bytas ut, snarare att den ständigt behöver kompletteras med bibehållen kontinuitet. Därför tillfrågar vi dig som bor i Marmorn, och tycker det vore stimulerande att ta del av och påverka hur en av stadens största och – tycker vi – bäst skötta föreningar fungerar och arbetar för att bli allt bättre.

Det är lärorikt och utvecklande för både den som vill skaffa sig erfarenheter och meriter, men även för en erfaren föreningsmänniska. Du lär känna föreningen och hur den sköts. Du får chansen att ägna dig åt sådant som du tycker är viktigt inom t.ex. nuvarande fokusområden som är ekonomi, boendemiljö, trädgård, teknik och information/IT eller kanske annat du brinner för.

Vi hoppas att du hör av dig så snart som möjligt! Gärna före årsskiftet.

Valberedningen i december 2015
Leif Kroon, 36 F, 070-862 22 63
Annika Hammarbäck, 44 B, 076-205 24 24
Lars Malm, 44 C, 073-437 47 17