Kallelse till informationsmöte och extra stämma

Tid och plats: Onsdagen den 21 oktober kl 19.00  på Kristinehovs Malmgård.

  1. Extrastämma, första mötet gällande en planändring av markområdet bakom 44C och 44D.
  2. Traditionsenligt höstinformationsmöte.

Mötena kommer att hållas direkt efter varandra men är enskilda avgränsade möten/stämmor med en egen agenda.

Ta chansen att träffa styrelsen och ta upp saker som du undrar över eller ge oss förslag som du tycker vi skall vi ska ta upp i styrelsearbetet!

Har du inte möjlighet att komma kan du låta någon annan med en fullmakt representera dig.

Kaffe med tilltugg kommer att serveras.