Gatuarbete på Lundagatan

Som ni kanske har sett så grävs det i gatan utanför Högalidsmäklarna. Det är gasverket som utför underhållsarbete på gasledningarna. Arbetet kommer framöver även innebära att en större del av gatan påverkas.

I samband med detta kommer vi passa på att byta ut rören som går från huvudledningen in till våra fastigheter.