Sporadiska vattenavstängningar 24 juni

För närvarande pågår ett arbete med att byta ut ventiler i vårt vattensystem. Detta innebär att det den 24 juni mellan 09.00 och 15.00 kommer ske sporadiska, men kortvariga vattenavstängningar i alla våra portar.