Avgiftshöjning för boendeparkering

Då Stockholms Stad beslutat om avgiftshöjning för boendeparkering från och med årsskiftet med 100kr per månad höjs Marmorns avgift enligt indexklausul i parkeringsavtalet med samma belopp.

Ny avgift blir då 925kr per månad från och med 2015-01-01.