Kallelse till informationsmöte och extra stämmor

Tid: Onsdagen den 22 oktober klockan 19.00

Plats: Kristinehovs Malmgård

  1. Traditionsenligt höstinformationsmöte
  2. Extrastämma 1 – Andra mötet för stadgeändring angående val av ordförande beslutat på ordinarie årsmöte
  3. Extrastämma 2 – Första mötet för stadgeändring av avgifter för andrahandsuthyrning, kostnad för pantsättning och överlåtelsekostnader

Mötena kommer att hållas direkt efter varandra men är enskilda avgränsade möten/stämmor med en egen agenda.

Då vi kommer att ta upp viktiga punkter för föreningens ekonomi ser vi fram emot att se många av er där!

Ta chansen att träffa styrelsen och ta upp saker som du undrat över eller ge oss förslag som du tycker vi ska ta upp i styrelsearbetet.

Har du inte möjlighet att komma kan du låta någon annan med en fullmakt representera dig.

Kaffe med tilltugg kommer att serveras.

Välkommen önskar styrelsen för Brf Marmorn!