Fönsterrenovering i 36:an

Under sommaren och hösten kommer fönstren i 36:an att målas. Det gäller lägenheterna utmed Lundagatan, östra och norra fasaden, samt västra gaveln. Upphandling pågår. Närmare information kommer att distribueras till boende i de berörda lägenheterna.