Välkommen till 2013:s höstmöte!

Vi samlas på Kristinehovs Malmgård  23 oktober 18.30. I år håller vi till i Diedrichsonska Salen i den östra flygeln.

Styrelsen kommer att informera om bland annat arrendet på parkeringsplatserna, trädgården och de nya gästlägenheterna.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen