Rökning på vädringsbalkongerna

På årsmötet 2013-01-28 beslutade stämman, utifrån en motion, att det inte längre är
tillåtet att röka på våra vädringsbalkonger.

Vi hänvisar istället alla rökare till gården. Utanför varje port finns en askkopp.

Med vänlig hälsning

Styrelsen