Grannsamverkansbrev januari

Brf Marmorn är med i ”Grannsamverkan mot brott” och har ett samarbete med Södermalmspolisen. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Nedan följer senaste nytt från Södermalmspolisen Grannsamverkansbrev januari 2016 Här […]

Grannsamverkansbrev november

Brf Marmorn är med i ”Grannsamverkan mot brott” och har ett samarbete med Södermalmspolisen. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Nedan följer senaste nytt från Södermalmspolisen Grannsamverkansbrev november 2015 Här […]

Grannsamverkansbrev september

Brf Marmorn är med i ”Grannsamverkan mot brott” och har ett samarbete med Södermalmspolisen. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Nedan följer senaste nytt från Södermalmspolisen Grannsamverkansbrev september 2015 Här […]

Kallelse till informationsmöte och extra stämma

Tid och plats: Onsdagen den 21 oktober kl 19.00  på Kristinehovs Malmgård. Extrastämma, första mötet gällande en planändring av markområdet bakom 44C och 44D. Traditionsenligt höstinformationsmöte. Mötena kommer att hållas direkt efter varandra men är enskilda avgränsade möten/stämmor med en egen agenda. Ta chansen att träffa styrelsen och ta upp saker som du undrar över […]