Cykelrensning

Meddelande till alla boende i Marmorn: De cyklar som fortfarande har sitt buntband kvar måndag 11 september, kommer att flyttas till baksidan av 36F. Fastkedjade cyklar kommer vi att samla i ett rum hos fastighetsskötaren. Cykeldäck i cykelrummen behöver också flyttas, exempelvis till ert källarförråd. Vi välkomnar fler att hjälpa till att rensa och bära när det […]

Hissen i 38A är ur funktion

Eftersom våra hissar är gamla saknas det ibland komponenter för underhåll och reparation eller program/mjukvara. Under helgen vecka 30 kommer arbete med att ta fram material att göras och installationen börjar vecka 31. Vi beklagar att vi inte kan lämna ett exakt svar när hissen i 38A återigen fungerar, men våra leverantörer jobbar på problemet! […]

Marmornbladet 2017-2 är nu ute!

Nu finns det senaste numret av vår medlemstidning Marmornbladet att läsa som PDF. Inom kort får du den tryckta versionen i din brevlåda. Ur innehållet: Ordföranden har ordet Hjälp med bevattning under sommaren Kartläggning av källarförråden Ny städfirma anlitad Vad händer i frågan om stadsradhusen på Lundagatan? Notiser: Märkning av cyklar, rökförbud, MC-parkeringen Cykelparkering Bilder […]

Kommande driftstörning för hemsida och styrelsemail

Inom kort byter vi webbhotell vilket kommer att påverka mail till styrelsen. Detta gör vi för att säkerställa driften av Marmorn.se och kommande utveckling. Vi ber er att kontakta styrelsen via telefon, tills vi meddelar att bytet har skett och fungerar som det ska. Telefonnummer hittar du här. Tack för att du har överseende med det […]

Marmornbladet 2017-1 är nu ute!

Nu finns det senaste numret av vår medlemstidning Marmornbladet att läsa som PDF. Inom kort får du den tryckta versionen i din brevlåda, med ny portkod fr.o.m. 15 april. Ur innehållet: Ordföranden har ordet Grannstörningar Mobilanpassad hemsida Marmorn på Instagram Protokoll från föreningsstämman 19 januari 2017 Safija går i pension Byggnationsplaner mellan övre och nedre […]

Kallelse till föreningsstämma 2017

Dag: 19 januari 2017, klockan 19.00 Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen Dagordning Stämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandes val av sekreterare för stämman Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om kallelse behörigen skett Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av […]

Information från valberedningen

Marmorns styrelse behöver dig! Inte alls så att styrelsen behöver bytas ut, snarare att den ständigt behöver kompletteras med bibehållen kontinuitet. Därför tillfrågar vi dig som bor i Marmorn, och tycker det vore stimulerande att ta del av och påverka hur en av stadens största och – tycker vi – bäst skötta föreningar fungerar och […]